УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИ ТА ЛАБОРАТОРНІ

Мета роботи

Ознайомити студентів з робочим місцем – універсальним навчально- дослідним лабораторним стендом (НДЛС) та умовами його експлуатації. Надати студентам первинні навички складання схем на стендах та користування цифровим мультиметром для здійснення вимірювань струмів, напруг та опорів пасивних ділянок кіл. Навчитися будувати вольт-амперні характеристики активних та пасивних ділянок електричного кола та визначати параметри еквівалентної схеми заміщення джерела постійної напруги.